ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

20โปรแกรม ใช้ประกอบการสอน ครูประจำชั้นห้ามพลาด

0

แจกโปรแกรมครูประจำชั้น 20 โปรแกรม

ขอขอบพระคุณโปรแกรมดีๆจาก N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6
เข้าไปกดไลค์ถูกใจติดตามเพจได้ที่ https://web.facebook.com/mynproject

รหัสแก้ไขไฟล์งาน : 1234

อนุบาล

1. แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ.1 – อ.3 หลักสูตร 2560 (9/4/2563) พิเศษเฉพาะปีการศึกษา 2563

ประถมศึกษา

2. ปพ.5 ประถมศึกษา ประเมินผลแบบ 2 ภาคเรียน

3. ปพ.5 ประถมศึกษาประเมินผลแบบ 1 ปีการศึกษา

4. แบบ ปพ.5 และ ปพ.6 ประถมศึกษา (ครูประจำชั้น)

5. แบบ ปพ.5 มัธยมศึกษา

6. แบบประเมินอ่านคิดเขียนประถมศึกษารายชั้น

7. แบบประเมินสมรรถภาพทางกาย อายุ 4 – 6 ปี

8. แบบประเมิน EQ เด็กอายุ 3 – 5 ปี 28/4/2563

9. โปรแกรมใช้จัดตารางสอน ปรับปรุงวันที่ 24/4/2563

10. แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน

11. แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมิน

12. แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน

13. แบบประเมิน EQ นักเรียนอายุ 6 – 11 ปี

14. แบบประเมิน EQ นักเรียนอายุ 12 – 17 ปี

15. แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริมฯ

16. แบบทดสอบอย่างง่ายด้วย MS PowerPoint 2016 (มีแมโคร)

17. ใบงานคิดเลขเร็ว

18. ใบงานคิดเลขเร็วแบบมีการจับเวลา

19. ปริศนาอักษรไขว้

20. จัดรูปแบบข้อความที่ copy มาจาก pdf

 

สำหรับครูแล้วนอกจากประสอบการณ์ในการสอน สิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมมาก็คือสื่อการสอนที่มีคุณภาพ ครูประจำชั้นทั้งหลายงานนี้พลาดไม่ได้แล้ว

 

แหล่งที่มา : https://www.kruchiangrai.net/

Leave A Reply

Your email address will not be published.