ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

สรุป ว PA การประเมินวิทยาฐานะแบบใหม่ ตำแหน่งครู

วันนี้ ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำภาพสรุป ว PA การประเมินวิทยาฐานะแบบใหม่ ตำแหน่งครู มาฝากกัน คุณครูท่านไหนที่ต้องการทราบสรุป ว PA การประเมินวิทยาฐานะแบบใหม่ ว9/2564 ตำแหน่งครู สามารถอ่านเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยนะคะ …

ตัวอย่างการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตัวอย่างครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วันนี้ ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ตัวอย่างการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตัวอย่างครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  มาฝากกัน ซึ่งเป็นไฟล์จากโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  คุณครูท่านไหนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ …

ตัวอย่างประกาศ / คำสั่ง คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

วันนี้ ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ตัวอย่างประกาศ / คำสั่ง คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  มาฝากกันค่ะ ซึ่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word สามารถนำไปแก้ไขได้ คุณครูท่านไหนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ…

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ลูกเสือ-เนตรนารี

วันนี้ ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจเข้าร่วมแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ลูกเสือ-เนตรนารี หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์เกิน 80% สามารถรับเกียรติบัตรได้ฟรี ท่านไหนที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลด้านล่างได้เลยนะคะ…

ตัวอย่างการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้…

วันนี้ ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษา ได้รนำไฟล์ตัวอย่างการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เครดิตโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ มาฝากกัน ซึ่งมีครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณครูท่านไหนที่สนใจ…

อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 “เรียนรู้และเข้าใจ ว.9…

วันนี้ ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 “เรียนรู้และเข้าใจ ว.9 สู่การปฏิบัติจริง” โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ วันที่ 11 ต.ค.64 เวลา 09.00 – 16.00 น.…

หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา…

วันนี้ ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษา ไก้นำรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน มาฝากกันค่ะ สถานศึกษาหรือโณงเรียนไหนสนใจรายละเอียด…

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี…

วันนี้ ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดของ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2564 มาฝากกัน…

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

วันนี้ ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำตัวอย่างแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ คุณครูท่านไหนที่สนใจ ตัวอย่างแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาประวัติศาตร์ ป.6 สามาถนำไปใช้ได้เลยค่ะ  1.  …

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

วันนี้ ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำตัวอย่างแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ คุณครูท่านไหนที่สนใจ ตัวอย่างแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาประวัติศาตร์ ป.5 สามาถนำไปใช้ได้เลยค่ะ  1.  …