ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
Browsing Tag

สุขพละศึกษา

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.2

รวม ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.2 ขอนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาการสมวัย วัยรุ่นกับเรื่องเพศ สุขภาพกายและสุขภาพจิต ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง โดยเนื้อหาแบบฝึกหัดเหล่านี้จะจัดอยู่ในหลักสูตรหลักของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 …

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.1

แจกฟรี ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.1 แจกฟรีเนื้อหาแบบฝึกหัดเกี่ยวกับวิชาสุขพละศึกษา ระดับชั้นมัธยมต้นปีที่ 1 ต่อยอดมาจากเนื้อหาในหลักสูตรหลักที่นักเรียนใช้เรียนตามหลักสูตร โดยเด็กนักเรียน จะได้ทบทวนแบบฝึกหัด ความรู้ที่ได้เรียนมาไปในตัว…

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.6

รวม ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.6 ลักษณะเนื้อหาในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยสร้างเสริม ทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาสุขพละศึกษามากยิ่งขึ้น โดยแบบฝึกหัดดังกล่าวนี้จะมีการสอดแทรกเนื้อหาหลักสูตรหลัก…

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.1

ศูนย์รวม ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.1 จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวให้นักเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาสุขพละศึกษาพื้นฐาน มากยิ่งขึ้น พร้อมกับนักเรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านร่ายกายเบื้องต้น…

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.5

รวม ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.5 โดยแบบฝึกหัดนี้จะเป็นการบอกถึงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาสุขพละศึกษา ต่อยอดมาจากเนื้อหาในหลักสูตร ซึ่งนักเรียนจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบในร่างกาย ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศ,…