ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
Browsing Tag

พลศึกษา

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.4

แจกฟรี ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.4 เป็นการอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา แนบแบบทดสอบก่อนเรียน วัดความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน พร้อมกับใบงานเรื่องพัฒนาการของมนุษย์, ความรู้เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ, ระบบย่อยอาหาร…

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.3

รวม ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.3 จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาแกนหลักของวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา โดยนักเรียนจะได้รู้จักกับอาหารหลัก 5 หมู่ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง พร้อมกับแบบทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียน ต่อยอดความรู้…

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.1

ศูนย์รวม ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.1 จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวให้นักเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาสุขพละศึกษาพื้นฐาน มากยิ่งขึ้น พร้อมกับนักเรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านร่ายกายเบื้องต้น…

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.3

แจกฟรี รวมแบบฝึกหัด ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.3 โดยรายละเอียดภายในแบบฝึกหัดชุดนี้ ค่อนข้างช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิชาสุขและพละศึกษา ช่วงระดับมัธยมมากยิ่งขึ้น