ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
Browsing Category

แจกฟรี

แจกฟรี ไฟล์ เอกสารใบงาน สื่อการสอนฟรี ใบงานฟรี ดาวน์โหลดไฟล์ รวมใบงาน ใบความรู้ สื่อการสอน DLTV ป.1-ม.3 ทุกรายวิชา สำหรับเรียนออนไลน  ทุกวันล่าสุด พร้อมใช้งาน

ไฟล์รายงานการสอนออนไลน์ สามารถนำไปแก้ไขได้

ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์ไฟล์รายงานการสอนออนไลน์ สามารถนำไปแก้ไขได้ โดยไฟล์นี้เป็นไฟล์ในรูปแบบ Adobe Photoshop คุณครูท่านไหนที่ต้องการไฟล์รายงานการสอนออนไลน์ สามารถนำไปแก้ไขได้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ …

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล

ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ซึ่งเป็นไฟล์ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่สามารถนำไปแก้ไขได้…

รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล พร้อมโปรแกรมคำนวณ

ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล พร้อมโปรแกรมคำนวณ มาฝากกัน สำหรับคุณครูท่านไหนที่กำลังมองหาไฟล์รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล พร้อมโปรแกรมคำนวณ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ…

รายงานการสอนออนไลน์ โดยเพจครูทำปก

ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ รายงานการสอนออนไลน์ โดยเพจครูทำปก ซ่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft PowerPoint สามารถนำไปแก้ไขได้ สำหรับคุณครูท่านไหนที่กำลังมองหาไฟล์รายงานการสอนออนไลน์อยู่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ …

รายงานการอบรมออนไลน์ ฉบับเต็ม เครดิตครูม้วนวราภรณ์ ศรีจันทร์

ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์รายงานการอบรมออนไลน์ ฉบับเต็ม เครดิตครูม้วนวราภรณ์ ศรีจันทร์ มาฝากกัน สำหรับคุณครูท่านไหนที่กำลังมองหาไฟล์รายงานการอบรมออนไลน์ ฉบับเต็ม ซึ่งเป็นไฟล์ที่สำคัญมาก สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ…

ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี โดยโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี โดยโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม มาฝากกัน ซึ่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word สามารถนำไปแก้ไขภายหลังได้ คุณครูท่านไหนที่สนใจไฟล์ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี…

คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดย สพป.สกลนคร เขต 1

ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดย สพป.สกลนคร เขต 1 ซึ่งเป็นไฟล์ที่มีหลายๆท่านกำลังถามหาอยู่ คุณครูท่านไหนที่ต้องการไฟล์ คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดย สพป.สกลนคร เขต 1…

ไฟล์แบบฝึกหัด บัญชีคำพื้นฐานเด็กปฐมวัย

ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ไฟล์แบบฝึกหัด บัญชีคำพื้นฐานเด็กปฐมวัย ซึ่งถือปฌนไฟล์ที่คุณครูและผู้ปกครองสามารถนำไปให้เด็กๆฝึกคัดและท่องคำพื้นฐานได้ สำหรับคุณครูท่านไหนที่สนใจไฟล์แบบฝึกหัด บัญชีคำพื้นฐานเด็กปฐมวัย…

ไฟล์การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  มาฝากกัน ซึ่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word สามารถนำไปแก้ไขได้ คุณครูท่านไหนที่กำลังมองหา ไฟล์การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕…

ใบงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์ใบงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มาฝากคุณครูวิชาวิทยาศษสตร์ ที่กำลังมองหาไฟล์ใบงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สำหรับให้นักเรียนฝึกทำใบงานครบทุกระดับชั้นประถามศึกษา…