ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
Browsing Category

ใบงาน

เรา มีใบงานให้ท่านสามารถดาวน์โหลดมากกว่า 89่,000 ใบงานให้ท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าบริการใดๆทังสิ้น

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.4

รวม ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.4 ตัวช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภายในเนื้อหาแบบฝึกหัดจะประกอบไปด้วย เรื่องช่างคิดช่างซ่อม เกษตรคู่บ้าน สานฝันให้เป็นจริง มาพร้อมกับ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ…

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.5

รวม ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.5 แนวทางเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับการงานอาชีพให้กับเด็กนักเรียน เนื้อหาจะประกอบไปด้วย ครอบครัวอุ่นจิต ช่างคิดช่างซ่อม เกษตรคู่บ้าน สานฝันให้เป็นจริง โดยเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5…

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.3

รวม ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.3 ลักษณะเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการงานและเทคโนโลยี มาพร้อมกับชุดกิจกรรมพิเศษที่จะช่วยต่อยอดความรู้ให้กับนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยเราได้มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เทอม…

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.2

รวม ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.2 ขอนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาการสมวัย วัยรุ่นกับเรื่องเพศ สุขภาพกายและสุขภาพจิต ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง โดยเนื้อหาแบบฝึกหัดเหล่านี้จะจัดอยู่ในหลักสูตรหลักของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 …

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.1

แจกฟรี ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.1 แจกฟรีเนื้อหาแบบฝึกหัดเกี่ยวกับวิชาสุขพละศึกษา ระดับชั้นมัธยมต้นปีที่ 1 ต่อยอดมาจากเนื้อหาในหลักสูตรหลักที่นักเรียนใช้เรียนตามหลักสูตร โดยเด็กนักเรียน จะได้ทบทวนแบบฝึกหัด ความรู้ที่ได้เรียนมาไปในตัว…

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.6

รวม ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.6 ลักษณะเนื้อหาในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยสร้างเสริม ทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาสุขพละศึกษามากยิ่งขึ้น โดยแบบฝึกหัดดังกล่าวนี้จะมีการสอดแทรกเนื้อหาหลักสูตรหลัก…

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.4

แจกฟรี ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.4 เป็นการอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา แนบแบบทดสอบก่อนเรียน วัดความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน พร้อมกับใบงานเรื่องพัฒนาการของมนุษย์, ความรู้เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ, ระบบย่อยอาหาร…

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.3

รวม ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.3 จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาแกนหลักของวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา โดยนักเรียนจะได้รู้จักกับอาหารหลัก 5 หมู่ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง พร้อมกับแบบทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียน ต่อยอดความรู้…

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.2

แจกฟรี ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.2 อัพเดทแบบฝึกหัดใหม่ล่าสุด ที่พร้อมจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการความรู้ด้านสุขพละศึกษาพื้นฐาน พร้อมกับนักเรียนยังสามารถต่อยอดความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในหลักสูตรนี้ได้เป็นอย่างดี…

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.1

ศูนย์รวม ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.1 จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวให้นักเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาสุขพละศึกษาพื้นฐาน มากยิ่งขึ้น พร้อมกับนักเรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านร่ายกายเบื้องต้น…