ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงาน การงานอาชีพ ป.1 แจกฟรี

ใบงาน การงานอาชีพ ป.1 แจกฟรี

ใบงาน การงานอาชีพ ป.1 แจกฟรี สำหรับครูเพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การงานอาชีพ หน่วยที่ 2 หยิบจับให้ดี การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น

การงานอาชีพ หน่วยที่ 2 หยิบจับให้ดี การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน

การงานอาชีพ หน่วยที่ 2 หยิบจับให้ดี อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร

การงานอาชีพ หน่วยที่ 2 หยิบจับให้ดี การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร

ขอบคุณที่มา DLTV

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

%d bloggers like this: