ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร สมัคร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 3 ดาว สมัครด่วน

ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร สมัคร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 3 ดาว สมัครด่วน

ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร สมัคร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 3 ดาว สมัครด่วน

เราต้องเตรียมเอกสารในการยืนขอสมัครมีรายละเอียดังนี้ครับ

และขอบคุณโรงเรียนบ้านหัวทราย ที่ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้เป็นตัวอย่างดังนี้

รายงานผลการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

ด้านที่ 1 ด้านโรงเรียน Click!
ด้านที่ 2 ด้านผู้บริหาร  Click!
ด้านที่ 3 ด้านครู  Click!
ด้านที่ 4 ด้านนักเรียน  Click!

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

%d bloggers like this: