ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

โครงสร้างแบบทดสอบ RT ป.1 (test blue print) ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดฟรี!!

สวัสดีค่ะ วันนี้ทางเว็บไซต์ ใบงาน.คอม ได้นำไฟล์ โครงสร้างแบบทดสอบ RT ป.1 (test blue print) ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มาให้ได้ดาวน์โหลดกันค่ะ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ

สวัสดีค่ะ วันนี้ทางเว็บไซต์ ใบงาน.คอม ได้นำไฟล์ โครงสร้างแบบทดสอบ RT ป.1 (test blue print) ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มาให้ได้ดาวน์โหลดกันค่ะ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ

โครงสร้างแบบทดสอบ ความสามารถด้านการอ่าน รูปแบบข้อสอบ test blue print ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สมรรถนะ 1.
การอ่านออกเสียง ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ (คำที่มีรูปวรรณยุกต์ และไม่มีรูปวรรณยุกต์คำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา และไม่ตรงมาตรา คำที่มีพยัญชนะควบกล้าคำที่มีอักษรนำ)

สมรรถนะ 2. การอ่านรู้เรื่อง
ท 1.1 ป.1/2 บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน
ท 1.1 ป.1/3 ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.1/4 เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.1/5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.1/7 บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน
ท 2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ
ท 3.1 ป.1/2 ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท 4.1 ป.1/3 เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ
ท 5.1 ป.1/1 บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก

คลิกที่นี่!! เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ขอขอบคุณที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

%d bloggers like this: