ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

project14 วีดีทัศน์บทเรียนออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 จาก สสวท.

ใบงาน.คอม นำสิ่งดีๆมาฝากคุณครูและนักเรียนค่ะ project14 วีดีทัศน์บทเรียนออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 จาก สสวท. สามารถศึกษาได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ

ใบงาน.คอม นำสิ่งดีๆมาฝากคุณครูและนักเรียนค่ะ project14 วีดีทัศน์บทเรียนออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 จาก สสวท. สามารถศึกษาได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ

บทเรียนวีดิทัศน์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี Project 14 สำหรับชั้นประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษา ในส่วนของวีดิทัศน์การสอนรายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมปลายจะมี ทั้งการยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงมาสอน รวมถึงการทดลองและกิจกรรมท้ายบทเรียน คุณครูและผู้ปกครองสามารถนำเอาวีดิทัศน์จาก Project 14 ไปใช้เป็นสื่อการสอนได้ด้วยนะ จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หลัก Project 14 https://proj14.ipst.ac.th
หรือเพจหลัก Project 14 ที่นี่ https://www.facebook.com/ipstproj14

วีดิทัศน์ฟิสิกส์


วีดิทัศน์ฟิสิกส์ เล่ม 1 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-physics/m4-phys-book1/
วีดิทัศน์ฟิสิกส์ เล่ม 2 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-physics/m4-phys-book2/
วีดิทัศน์ฟิสิกส์ เล่ม 3 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-physics/m5-phys-book3/
วีดิทัศน์ฟิสิกส์ เล่ม 4 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-physics/m5-phys-book4/
วีดิทัศน์ฟิสิกส์ เล่ม 5 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-physics/m6-phys-book5/
วีดิทัศน์ฟิสิกส์ เล่ม 6 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-physics/m6-phys-book6/

วีดิทัศน์เคมี


วีดิทัศน์เคมี เล่ม 1 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m4-chem-book1/
วีดิทัศน์เคมี เล่ม 2 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m4-chem-book2/
วีดิทัศน์เคมี เล่ม 3 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-chem-book3/
วีดิทัศน์เคมี เล่ม 4 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-chem-book4/
วีดิทัศน์เคมี เล่ม 5 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m6-chem-book5/
วีดิทัศน์เคมี เล่ม 6 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m6-chem-book6/

วีดิทัศน์ชีววิทยา


วีดิทัศน์ชีววิทยา เล่ม 1 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m4-bio-book1/
วีดิทัศน์ชีววิทยา เล่ม 2 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m4-bio-book2/
วีดิทัศน์ชีววิทยา เล่ม 3 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book3/
วีดิทัศน์ชีววิทยา เล่ม 4 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book4/
วีดิทัศน์ชีววิทยา เล่ม 5 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m6-bio-book5/
วีดิทัศน์ชีววิทยา เล่ม 6 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m6-bio-book6/

วีดิทัศน์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ


วีดิทัศน์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 1 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-earth/m4-earth-book1/
วีดิทัศน์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 2 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-earth/m4-earth-book2/
วีดิทัศน์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 3 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-earth/m5-earth-book3/
วีดิทัศน์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 4 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-earth/m5-earth-book4/
วีดิทัศน์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 5 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-earth/m6-earth-book5/
วีดิทัศน์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 6 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-earth/m6-earth-book6/

วีดิทัศน์คณิตศาสตร์


วีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-math-adv/m4-math-adv-book1/
วีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-math-adv/m4-math-adv-book2/

วีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-math-adv/m5-math-adv-book1/
วีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-math-adv/m5-math-adv-book2/

วีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 1 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-math-adv/m6-math-adv-book1/
วีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2 : https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-math-adv/m6-math-adv-book2/

ขอขอบคุณที่มา : IPST Proj14

%d bloggers like this: