ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

เชิญร่วมทำแบบตรวจสอบมโนทัศน์ มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย สพป.มุกดาหาร

ทางเว็บไซต์ ใบงาน.คอม ขอเชิญร่วมทำแบบตรวจสอบมโนทัศน์ มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย สพป.มุกดาหาร เมื่อทดสอบผ่านเกณฑ์ ๘๕% จะได้รับเกียรติบัตรส่งไปยังอีเมล์ของท่าน สามารถอ่านรายละเอียดและร่วมทำแบบตรวจสอบได้ที่ด้านล่างเลยค่ะ

ทางเว็บไซต์ ใบงาน.คอม ขอเชิญร่วมทำแบบตรวจสอบมโนทัศน์ มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย สพป.มุกดาหาร เมื่อทดสอบผ่านเกณฑ์ ๘๕% จะได้รับเกียรติบัตรส่งไปยังอีเมล์ของท่าน สามารถอ่านรายละเอียดและร่วมทำแบบตรวจสอบได้ที่ด้านล่างเลยค่ะ

คำชี้แจง

๑. แบบตรวจสอบมโนทัศน์ ฉบับนี้ใช้ในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ข้อสอบมีจำนวน ๑๕ ข้อ เมื่อท่านแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ ๘๕ % เกียรติบัตรส่งถูกส่งไปยังอีเมล์ของท่าน
๓. ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบประเมิน

ขอขอบคุณที่มา : สพป.มุกดาหาร

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

%d bloggers like this: