ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันรัฐธรรมนูญ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย วิทยาลัยในวัง

ชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "วันรัฐธรรมนูญ" โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก มาวัดระดับความรู้ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของไทยเรา สามารถทำแบบทดสอบผ่านทางออนไลน์ หากผ่านเกณฑ์การทดสอบ 70% ทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก หรือ วิทยาลัยในวัง จะมีเกียรติบัตรทางอีเมล มอบให้อีกด้วยค่ะ

ชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “วันรัฐธรรมนูญ” โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก มาวัดระดับความรู้ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของไทยเรา สามารถทำแบบทดสอบผ่านทางออนไลน์ หากผ่านเกณฑ์การทดสอบ 70% ทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก หรือ วิทยาลัยในวัง จะมีเกียรติบัตรทางอีเมล มอบให้อีกด้วยค่ะ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันรัฐธรรมนูญ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันรัฐธรรมนูญ โดยมีกิจกรรมตอบคำถาม และชมนิทรรศการ
(คำชี้แจง เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 70% ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันทีหลังส่งแบบทดสอบ และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่ E-mail ที่ท่านลงทะเบียน)

เอกสาร/นิทรรศการ/ใบความรู้ เรื่อง วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)ควรศึกษาเอกสารก่อนทำแบบทดสอบ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ขอบคุณแหล่งข้อมูล)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ได้ที่1. เว็บไซต์ http://www.kanchanapisake-nfe.ac.th/th/
2. Facebook Fanpage https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2-1380875648904069

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

%d bloggers like this: