ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2

เป็นใบงานที่เตรียมไว้สอนเด็กเทอม 2 64 ครับ จึงอยากนำมาแบ่งปัน

 

หน่วยที่ ๒ การดำเนินการของจำนวน ฝ.๒.๒๑ / ผ.๒๓

แบบฝึกหัด 2.21

เขียน / ใน เพื่อบอกวิธีหาคำตอบและเขียนประโยค

สัญญลักษณ์การบวกหรือประโยคสัญญลักษณ์การลบ

1) ฟาร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงม้า 1 1 ตัว เลี้ยงวัว 8 ตัว ฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงม้าและ

เลี้ยงวัวทั้งหมดกี่ตัว

การบวก ประโยคสัญลักษณ์

การลบ ประโยคสัญลักษณ์

2) กานดามีเสื้อและกางเกงรวมกัน 19 ตัว เป็นกางเกง 12 ตัว เป็นเสื้อกี่ตัว

การบวก ประโยคสัถลักษณ์

การลบ ประ

 

คณิตศาสตร์ เทอม 2 ป.1

 

 

ขอบคุณที่มา dltv

%d bloggers like this: