ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 จัดทำโดยคุณครูผู้ชำนาญการที่อยากถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนทุกคน เนื่องจากสื่อการสอนชุดนี้จะทำให้นักเรียนที่สนใจมีความรู้เกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับชั้นประถมมากยิ่งขึ้น เน้นเรื่องพื้นฐานของภาษาสากล ไม่ว่าจะเป็น การพูดในชีวิตประจำวัน ฯลฯ ซึ่งสื่อการเรียนการสอนจะมาเป็นไฟล์ PDF ทำให้ผู้ปกครองหรือคุณครูท่านอื่นที่สนใจใจง่ายต่อการปริ้นยิ่งขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 (PDF)

แกนหลักภาษาอังกฤษ (ชุด 1ชุด 2ชุด 3ชุด 4)

Food & Drinks

Around Me

My Free Time

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ขอขอบคุณที่มา :   https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-yaek-sara   และ ingaplife.com

 

%d bloggers like this: