ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3

รวม ใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 แจกฟรีบทเรียนเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องของนาฏศิลป์และดนตรีโดยในแบบฝึกหัดชุดนี้จะทำการแบ่งกลุ่มเนื้อหาออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆนั่นก็คือ  ด้านนาฏศิลป์ จะประกอบไปด้วย นาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์ ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย การสร้างสรรค์งานแสดง สรรสร้างการแสดงนาฏศิลป์ ต่อมาจะเป็นเนื้อหา ด้านดนตรี จะประกอบไปด้วย วิวัฒนาการและอิทธิพลของดนตรี ลักษณะเด่นของดนตรี องค์ประกอบดนตรีและงานฝีมืออื่น ดนตรีบูรณาการ โดยนักเรียนทุกคนสามารถศึกษาต่อยอดความรู้จากบทเรียนที่ท่านได้เรียนมาเพิ่มเติมจากแบบฝึกหัดชุดนี้ รวมไปถึงครูผู้สอนยังสามารถนำเอาแบบฝึกหัดชุดดังกล่าวนี้ ไปช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนของท่านได้อีกด้วย

รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 (PDF)

นาฏศิลป์

  1. นาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์
  2. ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย
  3. การสร้างสรรค์งานแสดง
  4. สรรค์สร้างการแสดงนาฏศิลป์

ดนตรี

  1. วิวัฒนาการและอิทธิพลของดนตรี
  2. ลักษณะเด่นของดนตรี
  3. องค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น
  4. ดนตรีบูรณาการ

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ขอขอบคุณที่มา :   https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-yaek-sara   และ ingaplife.com

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.