ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.2

รวม ใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.2 ขอนำเสนอเนื้อหาบทเรียนที่จะฝึกฝนทักษะความรู้ความเข้าใจในวิชาดนตรีนาฏศิลป์ ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยมีเนื้อหารายละเอียดดังต่อไปนี้ ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ หลักและเทคนิคขับร้องเพลงไทย การบรรเลงดนตรีไทยเดี่ยวและรวมวง การขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยนักเรียนทุกคนสามารถศึกษาความรู้ตามหัวข้อที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ รวมไปถึงภายในแบบฝึกหัดยังมีภาพประกอบการเรียนที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.2 (PDF)

ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ

หลักและเทคนิคขับร้องเพลงไทย

การบรรเลงดนตรีไทยเดี่ยว และรวมวง

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ขอขอบคุณที่มา :   https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-yaek-sara   และ ingaplife.com

%d bloggers like this: