ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.1

รวม ใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.1 ใบงานชุดนี้จะขอนำเสนอเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของดนตรีไทยและดนตรีสากล พร้อมกับนาฏศิลป์ เป็นบทเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยนักเรียนทุกคนสามารถทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา สุนทรีดนตรีรส ดนตรีคู่วัฒนธรรม โน้ตดนตรีมหัศจรรย์ ลำนำร้องเล่นเป็นเพลง ตัวช่วยที่จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียนพื้นฐานได้มากยิ่งขึ้น พร้อมกับคุณครูยังสามารถนำเอาแบบฝึกหัดชุดนี้ไปเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนของท่านได้อีกด้วย

รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.1 (PDF)

สุนทรีดนตรีรส

ดนตรีคู่วัฒนธรรม

โน้ตดนตรีมหัศจรรย์

ลำนำร้องเล่นเป็นเพลง

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ขอขอบคุณที่มา :   https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-yaek-sara   และ ingaplife.com

%d bloggers like this: