ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.3

รวม ใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.3 แจกฟรีใบแบบฝึกหัดที่จะช่วยฝึกทักษะความเข้าใจในรายวิชาศิลปะและทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้ต่อยอดความรู้จากเนื้อหา อาชีพในงานทัศนศิลป์และการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์ วิวัฒนาการทางศิลปะ  นิทรรศการทางศิลปะ โดยนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และความเข้าใจตามแบบฝึกหัดที่เราได้กำหนดหัวข้อต่างๆเอาไว้ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าคุณครูผู้สอนวิชาเกี่ยวกับศิลปะก็ยังสามารถนำใบงานชุดดังกล่าวนี้ ไปใช้ช่วยเสริมความรู้ให้กับนักเรียนของท่าน ให้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นด้วย

รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.3 (PDF)

อาชีพในงานทัศนศิลป์และการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์

วิวัฒนาการทางศิลปะ

นิทรรศการทางทัศนศิลป์

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ขอขอบคุณที่มา :   https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-yaek-sara   และ ingaplife.com

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.