ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.2

รวม ใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.2 ขอนำเสนอบทเรียนที่จะช่วยฝึกฝนทักษะความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปะและทัศนศิลป์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยลักษณะเนื้อหาในแบบฝึกหัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ศิลปะการวิจารณ์ การสร้างสรรค์ภาพตัวละคร ทัศนศิลป์งานโฆษณา  ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยนักเรียนสามารถนำเอาแบบฝึกหัดชุดนี้ ไปใช้ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้เรียนมา พร้อมกับคุณครูผู้สอนยังสามารถทำสื่อการเรียนการสอนออกมาได้ดียิ่งขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.2

ศิลปะการวิจารณ์

สร้างสรรค์ภาพตัวละคร

ทัศนศิลป์งานโฆษณา

ศิลปะวัฒนธรรมไทย

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ขอขอบคุณที่มา :   https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-yaek-sara   และ ingaplife.com

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.