ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.1

รวม ใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.1 ถูกออกแบบมาให้ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการทางด้านศิลปะและทัศนศิลป์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเนื้อหาในแบบฝึกหัดจะประกอบไปด้วย การออกแบบภาพ ทัศนียภาพ การออกแบบรูปภาพลักษณะ และ งานกราฟิก ระดมความคิด พิชิต ภาพสัญลักษณ์ การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 3 มิติ การประเมินงานทัศนศิลป์ สืบสานงานศิลป์ไทยและท้องถิ่น โดยนักเรียนทุกคนสามารถฝึกฝนความรู้ความเข้าใจตามหัวข้อในแบบฝึกหัดต่างๆ ตัวช่วยที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.1 (PDF)

การออกแบบภาพ

ทัศนียภาพ

การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ และงานกราฟิก ระดมความคิด พิชิต ภาพสัญลักษณ์

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 3 มิติ

การประเมินงานทัศนศิลป์

สืบสานงานทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ขอขอบคุณที่มา :   https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-yaek-sara   และ ingaplife.com

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.