ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงานแบบฝึกการงานอาชีพ ม.3

รวม ใบงานแบบฝึกการงานอาชีพ ม.3 แจกฟรีบทเรียนใบงานความรู้เกี่ยวกับวิชาการงานอาชีพเหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้นำไปใช้ประกอบการเรียน พัฒนา ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้เรียนมา โดยนักเรียนทุกคนจะได้ฝึกทบทวนความรู้ทั้งหมดได้จากใบงานชุดนี้ ภายในแบบฝึกหัดของเรานักเรียนจะได้สนุกสนานกับภาพประกอบ ที่ช่วยทำให้การทำแบบฝึกหัดของนักเรียนมีความสุข เพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.3

เก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน เพื่อการดำรงชีวิต

ธุรกิจเพื่อชีวิต

เปิดโลกอาชีพ

รอบรู้การออกแบบและเทคโนโลยี

สร้างสรรค์ผลงานด้วย MSWlogo

การนำเสนองานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์จากจินตนาการ

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ขอขอบคุณที่มา :   https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-yaek-sara   และ ingaplife.com

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

%d bloggers like this: