ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ป.2

รวม ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ป.2 ขอนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยเด็กนักเรียนทุกท่านสามารถทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาจากแบบฝึกหัดนี้ไปในตัว ลักษณะเนื้อหาภายในแบบฝึกหัดจะประกอบไปด้วยเรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจหาข้อผิดพลาด และการใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มาพร้อมกับเนื้อหาสำหรับนักเรียน และครูผู้สอน ได้ทำแบบฝึกหัดได้ง่ายกว่าเดิม

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.2

การใช้งานซอฟต์แวร์

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การแก้ปัญหา

การเขียนโปรแกรม

การตรวจหาข้อผิดพลาด

การใช้งานอินเตอร์เน็ต

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ป.2

ชุดกิจกรรมเรียนรู้

ชุดกิจกรรมเรียนรู้(ครูผู้สอน)

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ขอขอบคุณที่มา :   https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-yaek-sara   และ ingaplife.com

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.