ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.1

รวม ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.1 มาพร้อมกับเนื้อหาที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการงานและเทคโนโลยี ซึ่งจะประกอบไปด้วยทักษะกระบวนการทำงานของฉัน การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ประดิษฐ์ของสวยช่วยตกแต่งด้วยวัตถุในท้องถิ่น และอื่นๆอีกมากมาย โดยนักเรียนทุกท่านสามารถทำแบบฝึกหัดและทบทวนเนื้อหาหลักได้ง่ายๆ ภายในแบบทดสอบนี้จะมีภาพประกอบและเฉลยให้ครูผู้สอนได้ทำความเข้าใจกับเด็กนักเรียนมากยิ่งขึ้นด้วย

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.1

ทักษะกระบวนการทำงานของฉัน

การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

ประดิษฐ์ของสวย ช่วยตกแต่ง ด้วยวัสดุในท้องถิ่น

อาหารกับการดำรงชีวิต

อาชีพที่ตรงกับบุคลิกภาพของฉัน

เรียนรู้ สู่งานอาชีพ

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ขอขอบคุณที่มา :   https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-yaek-sara   และ ingaplife.com

%d bloggers like this: