ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.5

รวม ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.5 แนวทางเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับการงานอาชีพให้กับเด็กนักเรียน เนื้อหาจะประกอบไปด้วย ครอบครัวอุ่นจิต ช่างคิดช่างซ่อม เกษตรคู่บ้าน สานฝันให้เป็นจริง โดยเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกคนสามารถเรียนรู้รายละเอียดเนื้อหาตามหัวข้อต่างๆตามหลักการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เลย ภายในแบบฝึกหัดดังกล่าวนี้จะมีภาพและเฉลยตัวช่วยที่จะทำให้คุณครูสามารถสื่อสารและทำความเข้าใจกับเด็กได้มากยิ่งขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.5

ครอบครัวอุ่นจิต

ช่างคิดช่างซ่อม

เกษตรกรรมคู่บ้าน

สานฝันให้เป็นจริง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) เทอม1 (การงานอาชีพศิลปะ), เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1 (การงานอาชีพศิลปะ), เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ขอขอบคุณที่มา :   https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-yaek-sara   และ ingaplife.com

%d bloggers like this: