ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.4

รวม ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.4 ตัวช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภายในเนื้อหาแบบฝึกหัดจะประกอบไปด้วย เรื่องช่างคิดช่างซ่อม เกษตรคู่บ้าน สานฝันให้เป็นจริง มาพร้อมกับ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ ที่มีการแบ่งออกเป็น 2 แบบก็คือสำหรับนักเรียนและสำหรับครูผู้สอน  แบบก็คือสำหรับนักเรียนและสำหรับครูผู้สอนตัวช่วย แบบก็คือสำหรับนักเรียนและสำหรับครูผู้สอนตัวช่วยที่จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจความความรู้ขั้นพื้นฐานได้ง่ายยิ่งขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.4

ช่างคิดช่างซ่อม

เกษตรกรรมคู่บ้าน

สานฝันให้เป็นจริง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.4

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม1 (ชุด 1ชุด 2), เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1 (ชุด 1ชุด 2), เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ขอขอบคุณที่มา :   https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-yaek-sara   และ ingaplife.com

%d bloggers like this: