ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.2

รวม ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.2 ขอนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาการสมวัย วัยรุ่นกับเรื่องเพศ สุขภาพกายและสุขภาพจิต ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง โดยเนื้อหาแบบฝึกหัดเหล่านี้จะจัดอยู่ในหลักสูตรหลักของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยนักเรียนทุกท่านสามารถนำเอาแบบฝึกหัดนี้ไปใช้ทบทวนฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น พร้อมกับครูผู้สอนท่านใดสนใจอยากนำแบบฝึกหัดชุดนี้ไปช่วยเสริมให้กับนักเรียนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.2

พัฒนาการสมวัย

วัยรุ่นกับเรื่องเพศ

สุขภาพกายและสุขภาพจิต

ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ขอขอบคุณที่มา :   https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-yaek-sara   และ ingaplife.com

%d bloggers like this: