ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
Browsing Tag

ใบกิจกรรม

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.5

รวม ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.5 โดยแบบฝึกหัดนี้จะเป็นการบอกถึงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาสุขพละศึกษา ต่อยอดมาจากเนื้อหาในหลักสูตร ซึ่งนักเรียนจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบในร่างกาย ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศ,…