Take a fresh look at your lifestyle.

แม่มือใหม่จะรับมือแบบไหน กับพัฒนาการเด็ก 6ปี 8เดือน ควรเสริมทักษะด้านใด

พัฒนาการลูก 6 ปี 8 เดือน ลูกน้อยในตอนนี้ก็มาถึงอายุ 6 ปี 8 เดือนแล้ว เป็นช่วงเวลาที่ใกล้จะก้าวเข้าสู่ 7 ขวบอย่างแท้จริง โดยธรรมชาติในช่วงนี้ลูกตื่นเต้น และ ตื่นตัวกับทุกเรื่อง พ่อแม่จะเห็นได้ว่าลูกสามารถเขียนชื่อ และ นามกสุล ได้…

ใบงาน แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย (สระ อะ)

ใบงาน แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย (สระ อะ) ไฟล์pdf ดาวน์โหลดตรงนี้ ไฟล์word ดาวน์โหลดตรงนี้ ที่มา: สพป.สระแก้ว เขต2
error: Content is protected !!