ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ป.2

รวม ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ป.2 ขอนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยเด็กนักเรียนทุกท่านสามารถทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาจากแบบฝึกหัดนี้ไปในตัว ลักษณะเนื้อหาภายในแบบฝึกหัดจะประกอบไปด้วยเรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์…

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.2

รวม ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.2 ขอนำเสนอเนื้อหาที่จะช่วยทำให้เด็กนักเรียนทุกท่านต่อยอดความรู้ความเข้าใจในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในแบบฝึกหัดนี้จะประกอบไปด้วยบ้านและสวน การจัดการผลผลิต การเลี้ยงสัตว์…

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.1

รวม ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.1 มาพร้อมกับเนื้อหาที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการงานและเทคโนโลยี ซึ่งจะประกอบไปด้วยทักษะกระบวนการทำงานของฉัน การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย…

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.6

รวม ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.6 ขอนำเสนอเนื้อหาแบบฝึกหัดที่จะช่วยทำให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนสามารถเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางด้านการงานอาชีพ…

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.4

รวม ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.4 ตัวช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภายในเนื้อหาแบบฝึกหัดจะประกอบไปด้วย เรื่องช่างคิดช่างซ่อม เกษตรคู่บ้าน สานฝันให้เป็นจริง มาพร้อมกับ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ…

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.5

รวม ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.5 แนวทางเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับการงานอาชีพให้กับเด็กนักเรียน เนื้อหาจะประกอบไปด้วย ครอบครัวอุ่นจิต ช่างคิดช่างซ่อม เกษตรคู่บ้าน สานฝันให้เป็นจริง โดยเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5…

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.3

รวม ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.3 ลักษณะเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการงานและเทคโนโลยี มาพร้อมกับชุดกิจกรรมพิเศษที่จะช่วยต่อยอดความรู้ให้กับนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยเราได้มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เทอม…

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.2

รวม ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.2 ขอนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาการสมวัย วัยรุ่นกับเรื่องเพศ สุขภาพกายและสุขภาพจิต ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง โดยเนื้อหาแบบฝึกหัดเหล่านี้จะจัดอยู่ในหลักสูตรหลักของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 …

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.1

แจกฟรี ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.1 แจกฟรีเนื้อหาแบบฝึกหัดเกี่ยวกับวิชาสุขพละศึกษา ระดับชั้นมัธยมต้นปีที่ 1 ต่อยอดมาจากเนื้อหาในหลักสูตรหลักที่นักเรียนใช้เรียนตามหลักสูตร โดยเด็กนักเรียน จะได้ทบทวนแบบฝึกหัด ความรู้ที่ได้เรียนมาไปในตัว…

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.6

รวม ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.6 ลักษณะเนื้อหาในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยสร้างเสริม ทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาสุขพละศึกษามากยิ่งขึ้น โดยแบบฝึกหัดดังกล่าวนี้จะมีการสอดแทรกเนื้อหาหลักสูตรหลัก…