ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ม.1

รวม ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ม.1 แจกฟรีเนื้อหาแบบฝึกหัดที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1…

ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ม.2

รวม ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ม.2 เป็นบทเรียนเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ฝึกฝนพัฒนาต่อยอดความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาหลัก เนื่องจากแบบฝึกหัดชุดนี้…

ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ป.5

รวม ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ป.5 โดยในเนื้อหาแบบฝึกหัดชุดนี้จะประกอบไปด้วย การค้นหาข้อมูล ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การใช้เทคโนโลยี การแก้ไขปัญหา การรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล  การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข…

ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ป.4

รวม ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ป.4 มาพร้อมกับลักษณะเนื้อหาในใบงานที่จะช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนได้ทบทวนความรู้ที่เรียนมา โดยลักษณะเนื้อหาประกอบไปด้วย การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ…

ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ป.1

รวม ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ป.1 ขอนำเสนอบทเรียนรายวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนทุกท่านสามารถต่อยอดความรู้จากเนื้อหาหลักพื้นฐานได้จากแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้ รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1…

ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ป.2

รวม ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ป.2 ขอนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยเด็กนักเรียนทุกท่านสามารถทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาจากแบบฝึกหัดนี้ไปในตัว ลักษณะเนื้อหาภายในแบบฝึกหัดจะประกอบไปด้วยเรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์…

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.2

รวม ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.2 ขอนำเสนอเนื้อหาที่จะช่วยทำให้เด็กนักเรียนทุกท่านต่อยอดความรู้ความเข้าใจในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในแบบฝึกหัดนี้จะประกอบไปด้วยบ้านและสวน การจัดการผลผลิต การเลี้ยงสัตว์…

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.1

รวม ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.1 มาพร้อมกับเนื้อหาที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการงานและเทคโนโลยี ซึ่งจะประกอบไปด้วยทักษะกระบวนการทำงานของฉัน การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย…

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.6

รวม ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.6 ขอนำเสนอเนื้อหาแบบฝึกหัดที่จะช่วยทำให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนสามารถเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางด้านการงานอาชีพ…

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.4

รวม ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.4 ตัวช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภายในเนื้อหาแบบฝึกหัดจะประกอบไปด้วย เรื่องช่างคิดช่างซ่อม เกษตรคู่บ้าน สานฝันให้เป็นจริง มาพร้อมกับ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ…