Take a fresh look at your lifestyle.

ลับสุดยอด! สพฐ.มีคำสั่งเด้ง ผอ. และรองผอ. ทั่วประเทศ

0 75

ด่วนที่สุด! สพฐ.มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง ผอ.เขต – รองผอ.เขต ทั่วประเทศ ที่ ศธ 04009/ว 953 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ย้าย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 50 ราย บรรจุและแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหม่ 76 ราย

ด่วนที่สุด! สพฐ.มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง ผอ.เขต - รองผอ.เขต ทั่วประเทศ
ด่วนที่สุด! สพฐ.มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง ผอ.เขต – รองผอ.เขต ทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

หนังสือ สพฐ. ว 953 ลง 28 ตค 63

บรรจุ ผอ เขต (1671 – 28 ตค 63)

บรรจุ รอง เขต (1673 – 28 ตค 63)

ผอ เขต (ขยายเวลา 2 ราย)

ย้าย ผอ เขต (1670 – 28 ตค 63)

ย้าย รอง เขต (1672 – 28 ตค 63)

ย้าย รอง เขต (ง) (1682-28 ตค 63)

 

คำส้่งด่วนจากสำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ย้ายและแต่งตั้ง ผอ.เขต – รองผอ.เขต ทั่วประเทศ 76 ราย

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!