ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ และ เงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญปี 2565

ใบงาน.คอม ได้นำ ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ และ เงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญปี 2565 มาฝากข้าราชการทุกท่านกันค่ะ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ด้านล่างเลยค่ะ

ใบงาน.คอม ได้นำ ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ และ เงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญปี 2565 มาฝากข้าราชการทุกท่านกันค่ะ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ด้านล่างเลยค่ะ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกาศปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ และ เงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญปี 2565 ดังนี้

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ.2565

 • เดือนมกราคม 2565 เงินเข้าบัญชี 26 มกราคม 2565
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เงินเข้าบัญชี 23 กุมภาพันธ์ 2565
 • เดือนมีนาคม 2565 เงินเข้าบัญชี 28 มีนาคม 2565
 • เดือนเมษายน 2565 เงินเข้าบัญชี 26 เมษายน 2565
 • เดือนพฤษภาคม 2565 เงินเข้าบัญชี 26 พฤษภาคม 2565
 • เดือนมิถุนายน 2565 เงินเข้าบัญชี 27 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม 2565 เงินเข้าบัญชี 22 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม 2565 เงินเข้าบัญชี 26 สิงหาคม 2565
 • เดือนกันยายน 2565 เงินเข้าบัญชี 27 กันยายน 2565
 • เดือนตุลาคม 2565 เงินเข้าบัญชี 26 ตุลาคม 2565
 • เดือนพฤศจิกายน 2565 เงินเข้าบัญชี 25 พฤศจิกายน 2565
 • เดือนธันวาคม 2565 เงินเข้าบัญชี 26 ธันวาคม 2565

ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ.2565

 • เดือนมกราคม 2565 เงินเข้าบัญชี 24 มกราคม 2565
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เงินเข้าบัญชี 21 กุมภาพันธ์ 2565
 • เดือนมีนาคม 2565 เงินเข้าบัญชี 24 มีนาคม 2565
 • เดือนเมษายน 2565 เงินเข้าบัญชี 22 เมษายน 2565
 • เดือนพฤษภาคม 2565 เงินเข้าบัญชี 24 พฤษภาคม 2565
 • เดือนมิถุนายน 2565 เงินเข้าบัญชี 23 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม 2565 เงินเข้าบัญชี 20 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม 2565 เงินเข้าบัญชี 24 สิงหาคม 2565
 • เดือนกันยายน 2565 เงินเข้าบัญชี 23 กันยายน 2565
 • เดือนตุลาคม 2565 เงินเข้าบัญชี 21 ตุลาคม 2565
 • เดือนพฤศจิกายน 2565 เงินเข้าบัญชี 23 พฤศจิกายน 2565
 • เดือนธันวาคม 2565 เงินเข้าบัญชี 22 ธันวาคม 2565

ดูลิงค์ตาราง Excel ได้ที่นี่!!

ขอขอบคุณที่มา : กรมบัญชีกลาง

%d bloggers like this: