ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี โดยโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี โดยโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม มาฝากกัน ซึ่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word สามารถนำไปแก้ไขภายหลังได้ คุณครูท่านไหนที่สนใจไฟล์ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือแผนกลยุทธ์ คือแผนที่มีรอบระยะเวลาการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ ตามเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งอาจเป็นแผน 3 ปี แผน 4 ปี หรือแผน 5 ปี แล้วแต่ความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา แผนประเภทนี้จะสะท้อนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่จะใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว้ (Strategic Plan / Improvement Plan)

 

 

ขอขอบคุณที่มา : โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

%d bloggers like this: