ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง” โดย สพม.กท.เขต 1

วันนี้ ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง” โดย สพม.กท.เขต 1 สามารถรับเกียรติบัตรผ่านการอบรมได้ฟรี คุณครูท่านไหนที่สนใจเข้าร่วม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยนะคะ

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง” โดย สพม.กท.เขต 1 มีเกียรติบัตร วันที่ 10 ต.ค.64

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
เชิญทุกท่านเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ “เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง”
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น.

เขียน PA ให้ผ่านเกณฑ์
ประเด็นท้าทายที่ตอบโจทย์การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
การประเมินคลิปการสอนของครู
การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
บทบาทของฝ่ายบริหารต่อระบบประเมินวิทยฐานะ (ระบบ PA)

Facebook Group “”สพม.กท 1 – PA” ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/groups/sesao1.pa/

มีวุฒิบัตร/เกียรติบัตรออนไลน์ สำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังตลอดการอบรม

รับ Link เข้าร่วมการอบรมฯที่ Facebook Group

%d bloggers like this: