ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ดาวน์โหลดได้เลย!! โครงงานคุณธรรม 20 เรื่อง นำไปปรับใช้ แก้ไขได้

วันนี้ ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์โครงงานคุณธรรม 20 เรื่อง ซึ่งไฟลืที่เรานำมาฝากเป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word สามารถนำไปปรับใช้ แก้ไขได้ คุณครูท่านไหนที่สนใจ โครงงานคุณธรรม 20 เรื่อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่ะ

แจกไฟล์ตัวอย่างโครงงานคุณธรรม โครงงานคุณธรรม หรือโครงงานความดี เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำความดีมีคุณธรรมแบบเชิงรุก โดยให้ผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้นี้เอง ผ่านเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach)

โดยประเด็นที่เลือกทำโครงงานนั้นเกิดขึ้นมาจากความสนใจและความคิดริเริ่มของผู้เรียนเอง เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติงานจริงด้วยความพากเพียรพยายามอย่างจดจ่อต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร (ต้องทำงานจริงไม่น้อยกว่า ๒ เดือน) ในลักษณะวิจัยปฏิบัติการ (action research) นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความเสื่อมทรามทางศีลธรรม และส่งเสริมการบ่มเพาะความดีมีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ รวมทั้งการขยายความมีส่วนร่วมไปสู่บุคคลต่างๆ ในสถานศึกษาและชุมชนของตนเองหรือชุมชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.