ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ม.2

รวม ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ม.2 เป็นบทเรียนเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ฝึกฝนพัฒนาต่อยอดความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาหลัก เนื่องจากแบบฝึกหัดชุดนี้ ยังช่วยทำให้คุณครูผู้สอนสามารถทำความสื่อการเรียนการสอน ออกมาให้นักเรียนทุกคนเข้าใจในเนื้อหา และ บทเรียนมากยิ่งขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.2 (PDF)

เทคโนโลยีกับมนุษย์ (การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน)

นักออกแบบระบบ (องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์การออกแบบอัลกอริทึมไพธอนเบื้องต้นการทำซ้ำและตัดสินใจการคิดเชิงคำนวณไมโครบิทออกแบบระบบด้วย Tinkercadการใช้งาน LDR และเซอร์โวมอเตอร์ใน TinkercadUltrasonic และTemp ใน Tinkercad)

วิศวกรน้อย (สารสนเทศกับการแก้ปัญหาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ออกแบบชิ้นงานการสร้างทดสอบและประเมินชิ้นงาน)

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ขอขอบคุณที่มา :   https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-yaek-sara   และ ingaplife.com

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.