ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ม.1

 

รวม ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ม.1 แจกฟรีเนื้อหาแบบฝึกหัดที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนได้ฝึกทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนมาได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในแบบฝึกหัดชุดนี้จับแบ่งออกเป็น 4 แบบหลักด้วยกัน 1.ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 2.นักออกแบบระบบ 3.โปรแกรมเมอร์น้อย 4.วิศวกรน้อย เป็นต้น ครูผู้สอนสามารถนำแบบฝึกหัดชุดนี้ ช่วยเสริมความรู้และความเข้าใจให้นักเรียนเพิ่มเติมได้อีกด้วย

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.1 (PDF)

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันระบบทางเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ)

นักออกแบบระบบ (แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหาสนุกกับการเขียนผังงานการเขียนอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา)

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

โปรแกรมเมอร์น้อย (การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นรู้จักและเขียนโปรแกรมโดยใช้ Micro:bitรู้จัก Arduino และ Tinkercadและคำสั่งวนรอบรู้จักทางเลือกฟังก์ชันใน Tinkercad)

วิศวกรน้อย (ล้อและเพลาจำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ใช้กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์แห่งโลกอนาคต)

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ขอขอบคุณที่มา :   https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-yaek-sara   และ ingaplife.com

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.