ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ป.4

รวม ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ป.4 มาพร้อมกับลักษณะเนื้อหาในใบงานที่จะช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนได้ทบทวนความรู้ที่เรียนมา โดยลักษณะเนื้อหาประกอบไปด้วย การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การรวบรวมข้อมูล การค้นหาข้อมูล การสร้างทางเลือกในการแก้ไขปัญหา การนำเสนอข้อมูล การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิด เป็นต้น ภายในเนื้อหาแบบฝึกหัดนี้ จะมีภาพประกอบการเรียนรู้ที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถเพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับใบงานได้มากยิ่งขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.4

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

การรวบรวมข้อมูล

การค้นหาข้อมูล

การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา

การนำเสนอข้อมูล

การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ขอขอบคุณที่มา :   https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-yaek-sara   และ ingaplife.com

%d bloggers like this: