ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ป.1

รวม ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ป.1 ขอนำเสนอบทเรียนรายวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนทุกท่านสามารถต่อยอดความรู้จากเนื้อหาหลักพื้นฐานได้จากแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้ รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะประกอบไปด้วย การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ การแก้ปัญหา และ การเขียนโปรแกรม ภายในใบงานนี้จะมีภาพและเฉลยที่จะทำให้คุณครูผู้สอนสามารถทำสื่อการเรียนการสอนออกมาให้เด็กเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.1

การเปรียบเทียบ

การเรียงลำดับ

การแก้ปัญหา

การเขียนโปรแกรม

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ขอขอบคุณที่มา :   https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-yaek-sara   และ ingaplife.com

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.