Take a fresh look at your lifestyle.

กิจกรรม ระบายสีกันค่ะ (พร้อมลิงค์ดาว์โหลดใต้บทความฟรี)

0 155

ใกล้เข้ามาแล้วกับหน้าร้อนเดือนเมษายน เป็นเดืิอนที่ลูกๆ ได้อยู่บ้าน สำหรับผู้ปกครองแล้ว เราควรมีกิจกรรมให้ลูกทำนั้นก็คือกิจกรรม ระบายสี ให้กับนักเรียน อย่าลืมเตรียมสี ให้พร้อมกัน แล้วมาปริ้นใบงานไปให้เด็กๆทำกันค่ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!